Ślub konkordatowy potrzebne dokumenty


Dokumenty należy złożyć najpóźniej na trzy miesiące przed ślubem:
- świadectwo bierzmowania
- świadectwo chrztu
- świadectwo nauki religii ze szkoły
- skrócony odpis aktu urodzenia
- dowody osobiste
- potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich
- potwierdzenie odbycia spotkań w poradni rodzinnej

0 komentarze:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Prześlij komentarz